תקנון האתר:

1. מבוא

1.2.  גישה אל האתר מאושרת בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש").

1.3. על הגולש באתר לעיין בתקנון זה טרם הגלישה והרכישה באתר זה. המשך גלישה ועיון במידע המופיע באתר מהווים את הסכמת הגולש להוראות התקנון.

1.4. תקנון האתר נתון לשינוי בכל זמן על-ידי בייבי-לולי, על פי שיקול דעתם הבלעדית, ללא צורך במסירת הודעה מוקדמת. בייבי-לולי רשאים לתקן/להוסיף/לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת. שינוי התקנון יכנס לתוקף מרגע הפרסום באתר.

1.5.  השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ואילו התנאים יחולו על כל משתמשי האתר.

2. תנאי שימוש באתר:

 2.1. ההרשמה לאתר תאופשר לבני 18 ומעלה בלבד.

2.2. בזמן ההרשמה לאתר תחילה יש לבחור שם משתמש וסיסמא אשר ילוו את המשתמש בכל שימוש באתר. בהמשך יש לספק מידע מפורט כגון: ת.ז, כתובת, דוא"ל, טלפון וכ"ד.

2.3. ההרשמה לאתר הינה אישית ואין לצרף אדם נוסף ללא הסכמתו ומבלי שקרא את תקנון האתר.

2.4. אין להשתמש באתר זה לצרכי מסחר ו/או בכל שימוש אחר למטרה בלתי חוקית.

2.5. בעת ההרשמה למאגר הלקוחות של בייבי-לולי הלקוח מאשר משלוח דיוור ישיר בעל תוכן פרסומי באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני, ומכשיר הטלפון הנייד (SMS) וזאת ללא כל עלות מצד הלקוח.

2.6. מעבר לדיוור חומר פרסומי, הודעה על מבצעים וכ"ד, בייבי-לולי לא תעשה שימוש בפרטי הלקוח ללא הרשאת הלקוח, להוציא מקרים בהם נדרש הדבר על פי דין כדי למנוע שימוש לרעה.

2.7. בעת פניית הלקוח באמצעות הדואר האלקטרוני תשמש כתובתו אך ורק לצורך מענה ולא למטרה אחרת וכמו כן לא תימסר כתובתו לכל גוף אחר. במידה והלקוח מעוניין לקבל באמצעות הדואר האלקטרוני מידע נוסף מבייבי-לולי עליו ליידע את החנות בדבר רצונו.

3. מידע ותכנים באתר:

3.1. אתר בייבי-לולי הינו אתר קניות, מעת לעת האתר יכלול מבצעים והכל בכפוף לתקנון האתר.

3.2. התכנים והמידע המוצגים באתר מקורם במנהל האתר ו/או בבייבי-לולי ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים. מנהל האתר ישתדל שהמידע יהיה מדויק אם כי ייתכנו אי דיוקים בין היתר, הקורים עקב תקלות טכניות או טעויות אנוש. מובהר בזאת כי מנהל האתר ו/או בייבי-לולי לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

3.3. תמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל בחנות.

3.4. החנות אינה מתחייבת לכמות מלאים בכל הנוגע לפירסומי המוצרים באתר.

4. תקלות ואבטחת מידע

4.1. הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו מקרים, בין אם בשליטת מנהל האתר ובין שלא בשליטתו, לרבות הפסקות חשמל, פריצות לאתר, נפילת שרתים טעויות אנוש וכו' בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או לא יישמרו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, ו/או וכל תקלה אפשרית אחרת, והוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.

4.2. בייבי-לולי אינה מתחייבת כי האתר יופעל ללא הפרעה, או בלי טעויות, או הפסקות או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשב מנהל האתר, או מפני נזקים תקלות או כשלים.

4.3. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

4.4. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

4.5. החנות מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

5. תנאים נוספים

5.1.  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם כל מידע שהוא מעליב, משמיץ, שקרי, מאיים, פוגע בפרטיות, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

5.2.  באם גולש יפר את תנאי התקנון מנהל האתר יהיה רשאי להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישתו לאתר.

5.3.  בייבי-לולי רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד בייבי-לולי לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

5.4. פרשנות אכיפתו של תקנון זה בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

גלישה באתר מהווה הסכמה לקבל ולנהוג על פי התקנון ולכן מי שאינו מסכים לתנאי השימוש חלקם או כולם, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.

.